BI-NEW

Building Inclusion through New Learning Methodology

За проекта

 

Проекта е насочен към разработването на иновативна методология и отворени образователни ресурси (OОР) за ментална аритметика с помощта на Abacus. Използвайки тях, обучителите ще насърчават личните и академичните постижения на учениците си в областта на развитието на концентрацията, фотографскатата и мускулната памет, творческото и аналитичното мислене.

Проектът ще създаде следните резултати:

  • Методика за ментална аритметика (ММА) – коятоще включва методическа подкрепа и насоки за обучаващите се да използват Абакус като инструмент за ментална аритметика, за да се насърчи нтелектуалното развитие на учениците, което ще доведе до насърчаване и мотивация на учениците. ММА ще включва полезни подходи, техники и добри практики, използвани от бучителите при работа им със своите ученици. ММА ще бъде разработена за три възрастови групи – 6-7 години, 8-16 години и 16+ години, като се има предвид възрастовата особеност на всяка група.
  • Хранилище с упражнения, инструменти и материали за оценка на умствената аритметика – ще съдържа няколко ключови елемента – набор от методи, кутия с материали, набор от инструкции и упражнения.
  • Абакус портал и Генератор на упражнения – основната функция ще бъде да създава (генерира) практически неограничено разнообразие от упражнения в реално време. Ще има многослойно съхранение на резултати, така че потребителите да могат да се възползват от упражненията, практикувайки ги дори в свободното си време.
Loading