Абака Портал

В днешно време развитието на децата в ИТ насока, чуствително надвишава обучението им по писане и смятане. Децата много по-добре и по-лесно се справят с различни мобилни устройства, посещават наглед приятелски портали, които обаче често са неподходящи за тях от възпитателна, естетична и дори морална гледна точка. Абака порталът с Генератор на упражнения е предназначен за създаване на разнообразни примерни упражнения за засилване на логическото мислене, фотографската памет, концентрацията и наблюдението за по-бързо смятане.

Генератор на упражнения

Генератора на упражнения ви позволява да създавате задачи с различни аритметични операции с заявен брой цифри, за различно време, което определяте сами в зависимост от подготовката си.

Отвори

Теоретични материали

Теоретичните материали са събрали в себе си средства и подходи, които ще ви помогнат в разбирането на концепцията за абака за учебни цели и провеждане на обучение в тази област.

Отвори

Сборник с упражнения

В хранилището с упражнения можете да намерите разнообразни инструменти и оценъчни техники за ментална аритметика, съдържащи няколко ключови елемента – набор от методи, сборник с упражнения и метериали към тях, набор от инструкции за правилното им изпълнение.

Отвори

Loading