Партньори

Сдружение Знам и Мога

Сдружение Знам и Мога е неправителствена организация, основана през 2007 г. в София, България. Работи по национални и европейски проекти и разработва програми, курсове и дейности в сферата на неформалното образование и обучения. Асоциацията е акредитирана като Европейски център за доброволчски услуги. Център за доброволно обслужване.

Основните цели на Асоциацията са: да разработва и прилага специализирани програми, насочени към развитие на социални и граждански умения на деца, младежи и възрастни; да прилагат съвременни методи и технологии за развитие на неформално образование; да обучава специалисти в сферата на неформалното образование.

Основните дейности на Сдружението са: разработване и управление на собствени проекти; участие в национални и международни проекти и програми; организиране и сътрудничество при осъществяване на регионални, местни, национални и международни събития с образователен характер; организиране на постоянно провеждани семинари, дискусии и други събития за обмен на идеи и добри практики за популяризиране на неформалното образование; осъществяване на контакти и сътрудничество с държавни органи и неправителствени организации, които имат отношение към образованието; организиране на образователни курсове за специалисти, работещи в сферата на нетрадиционното образование; културен и образователен туризъм.

Асоциацията извършва редица неформални курсове и дейности. Основните цели на тези курсове и дейности са повишаване на квалификацията на младите хора и подобряване на техните знания, лични и професионални умения, за да им помогнат да бъдат конкурентни, осъзнати, успешни и ярки.

Дейностите на Знам и Мога са насочени към подобряване на знанията и уменията на младите хора, като ги насърчават да водят по-активен и полезен живот. Екипът на Знам и Мога има капацитет да достигне до широка аудитория от млади хора, защото има много контакти с младежи, училища, НПО, работещи с млади хора и младежки асоциации

Уеб сайт: knowandcan.com

DEFOIN

Кариерно развитие и интеграция (DEFOIN) е създаден през 2009 г. с идеята да насърчи обучението за работещи и приобщаването на безработни лица.

DEFOIN има богат опит в цялостни планове за обучение по мениджмънт, както и специфични решения, съобразени с необходимостта от проектиране, управление и предоставяне на продължаващо и професионално обучение за бизнеса, както на наети, така и на безработни.

Управляваните от DEFOIN планове предлагат обучение, насочено както за заети, така и за безработни, както и на обучения търсени от компанията.

DEFOIN има мрежа от над 180 сътрудничещи центъра, разпръснати из цялата страна и акредитирани да водят обучения до връчването на сертификати за професионализъм в обучението по различни професионални теми.

Обучителният сектор непрекъснато се променя, така че DEFOIN има отдел за изследване, развитие и внедряване, където се прави все по-усъвършенствано съдържание по темите за обучение. Имаме една от най-модерните платформи на пазара за електронно обучение, с високо ниво на контрол върху съдържанието и ниво на персонализация.

DEFOIN е упълномощен от Агенция по заетостта да предоставя на работниците,в ролята си на трудов посредник и за потребителите при намирането и постигането на подходяща заетост и предоставя на работодателите най-подходящите за техните нужди и изисквания по отношение на работните позиции хора с професионални умения и нива на квалификация

Уебсайт: www.defoin.es

MATERAHUB

От 2001 г. Materahub се ангажира да подкрепя младите предприемачи и да подпомага предприемачите да развиват собствените си умения, както и да развиват своя бизнес, както в национален, така и в международен план. 

Инициативите за обучение по предприемачество и подкрепа за стартиране са основната дейност на Materahub, засилена от европейски партньорства с финансираните от ЕС програми. Сред различните икономически области Materahub има специфичен акцент върху творческия и културен сектор, следователно всичко свързано с културата, културното наследство, храните и туризма. Като член на няколко мрежи на ЕС, Materahub твърдо вярва в иновативния предприемачески модел, основан на устойчивото развитие с ценно културно и социално въздействие чрез европейските сътрудничества. 

Уебсайт: https://www.materahub.com

DANMAR COMPUTERS

Danmar Computers е частна компания, която работи в областта на информационните технологии и осигурява професионално обучение в тази област. Danmar има богат опит в разработването на съвременни уеб и мобилни приложения, които се използват за образователни цели. Danmar също има дългогодишен опит в изпълнението на европейски проекти, в рамките на които персоналът на научноизследователската и развойна дейност на компанията провежда изследвания и подготвя обучения, съобразени с нуждите на различни обучаващи се. За 15 години Данмар успешно реализира над 50 проекта в рамките на Грюндвиг, Леонардо да Винчи, Прогрес и в момента Еразъм +.

В много от тези проекти Данмар беше отговорен за разработването и координирането на стратегии за разпространение. Danmar е разработчикът и доставчик на AdminProject (adminproject.eu), он-лайн системата за управление на европейски проекти. Всички дейности на компанията се базират на широка и утвърдена мрежа за сътрудничество, както на национално, така и на международно ниво. Националните мрежи включват институции за обучение и консултации, университети, училища, неправителствени организации, както и компании от частния сектор. Международната мрежа включва партньори от различни профили, идващи от страни на Европейския съюз. Мисията на Danmar е насърчаването на образованието през целия живот и осигуряването на равен достъп до образование за всички с използването на съвременни технологии

Уебсайт: www.danmar-computers.com.pl

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA

е основана през 1989 г. и е една от водещите институции за професионално обучение в Гърция, предоставящи образование след средното образование (ISCED 4). С над 37 500 м2 инфраструктура в различни градове в Гърция, включително в един от най-профилираните кампуси в страната. С 15 000+ студенти в: Атина, Пирея,Солун,Крит и Лариса.

AKMI представлява почти 55% от общия частен сектор на ПОО в Гърция, където годишно приблизително 5000 студенти се записват с цел да изучат една от 127-те предлагани специалности. След повече от 40 години опит АKMI и непрекъснати иновации, с признание от Министерството на образованието, AKMI предлага иновативни европейски курсове в най-динамично развиващите се специалности, с възможност за паралелно придобиване на международни сертификати, мониторинг на майсторски класове, известни професионалисти, инсталации за състоянието на изкуството, пантелесови постижения и реномирани програми за обучение и стажове

Уебсайт: www.iek-akmi.edu.gr

BOLU MILLI EGITIM MUDURLUGU

Дирекция "Национално образование" работи към Министерството на образованието и извършва услуги по администрирането, намирането на персонал, образование, обучение на учители и друг персонал, обучение на кандидати за учители, бюджетиране, инвестиции, изследователски дейности и такива за насоки в образователните институции, които са филиали на Министерството на образованието. Основни отдели са образованието и студентските въпроси, компютрите и изпитните услуги, обучението по време на работа, културата, назначаването, чиракуването и масовото образование, бюджетни инвестиции и съоръжения, служители и отчети, частното обучение и кариерно ориентиране, службите за гражданска защита, предучилищното образование, физическото образование и спорт, услуги за учители и социални дейности, стипендии, здравни услуги, масово образование, Планиране на разследвания и статистика, Образователни инструменти и оборудване, архив и администрация, пресслужба и връзки с обществеността. Училища под управлението на дирекцията: 15 детски градини, 78 основни училища, 84 средни училища, 43 гимназии с 48672 ученици и 4163 учители. Гимназиите в провинцията се състоят от 12 анадолски гимназии, 2 научни гимназии, 1 гимназия по социални науки, 6 гимназии по религия и 22 професионални и технически анатолийски гимназии. В провинцията има 9 центъра за образование за възрастни и 2 центъра за професионално обучение.

Уебсайт: www.bolu.meb.gov.tr

Loading