Πύλη Εισόδου του Άβακα

Στις μέρες μας, η ανάπτυξη των παιδιών στην κατεύθυνση της Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ξεπερνάει την εκπαίδευσή τους στη γραφή και την αριθμητική. Τα παιδιά χειρίζονται καλύτερα και ευκολότερα τα ηλεκτρονικά εργαλεία του κινητού που συχνά είναι ακατάλληλα για αυτά, παρά τα πιο εκπαιδευτικά, αισθητικά και ηθικά. Η Πύλη Εισόδου Άβακα με τη Γεννήτρια Ασκήσεων σκοπεύει να δημιουργήσει ένα αρχείο πολλών παραδειγμάτων και ασκήσεων για να ενισχύσει τη λογική και τη δημιουργική σκέψη, τη φωτογραφική και μυϊκή μνήμη, τη συγκέντρωση και την παρατηρητικότητα.

Γεννήτρια ασκήσεων

Η Γεννήτρια Ασκήσεων σου επιτρέπει να δημιουργείς ασκήσεις που περιλαμβάνουν ποικίλες αριθμητικές πράξεις με τον απαιτούμενο αριθμό ψηφίων, να αναγνωρίζεις τις εικόνες των καρτών, να λύνεις λογικα προβλήματα και υποθέσεις.

Άνοιξε

Διδακτικό Υλικό

Το διδακτικό υλικό είναι μια συλλογή πολλών υλικών που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις την ιδέα του να χρησιμοποιείς τον άβακα για μαθησιακούς σκοπούς και να διεξάγεις εκπαιδεύσεις πάνω στον τομέα.

Άνοιξε

Αρχείο

Στο Αρχείο ασκήσεων μπορείς να βρεις ποικιλία εργαλείων και υλικό αξιολόγησης για τη νοερή αριθμητική, τα οποία περιέχουν σημαντικά στοιχεία όπως σύνολο μεθόδων και οδηγίες για σωστή υλοποίηση.

Άνοιξε

Loading