Εταίροι

KNOW AND CAN ASSOCIATION

Η KNOW AND CAN ASSOCIATION είναι μία ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2007 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Δραστηριοποιείται σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εξειδικεύται στο πεδίο τόσο της επίσημης όσο και της ανεπίσημης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Ο Οργανισμός έχει πιστοποιηθεί ως Ευρωπαικό Κέντρο Εθελοντικών Υπηρεσιών.

Ο βασικός τους στόχος είναι:

 • να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων των παιδιών, των νέων αλλά και των ενηλίκων,

 • να εφαρμόσουν μοντέρνες μεθόδους και τεχνολογίες για την ανάπτυξη της ανεπίσημης εκπαίδευσης.

Οι κύριες δραστηριότητες της KNOW AND CAN, είναι:
 • Ανάπτυξη και διαχείρηση έργων,

 • Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαικά έργα,

 • Οργάνωση και συμμετοχή στην υλοποίηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα,

 • Οργάνωση σεμιναρίων,εργαστηρίων και ημερίδων για την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών για τη διάδοση της ιδέας της ανεπίσημης εκπαίδευσης,

 • Επικοινωνία και συνεργασία με κρατικούς φορείς και άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης,

 • Ενασχόληση με τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό.

  Η KNOW AND CAN ASSOCIATION αποσκοπεί επίσης στην αναβάθμιση των προσόντων των νέων ανθρώπων και τη βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματικών του δεξιοτήτων, ώστε να τους βοηθήσει να είναι ανταγωνιστικοί, ενήμεροι και πετυχημένοι. Η KNOW AND CAN ASSOCIATION έχει την ικανότητα να προσεγγίζει πολλούς και διαφορετικούς νέους ανθρώπους, καθώς έχει πολλές επαφές με νέους, σχολεία, ΜΚΟ που δουλεύουν με τη νεολαία αλλά και Συνδέσμους Νέων.

  Ιστοσελίδα: knowandcan.com

CAREER DEVELOPMENT AND INTEGRATION

Η CAREER DEVELOPMENT AND INTEGRATION (DEFOIN) δημιουργήθηκε το 2009 με την ιδέα της προώθησης της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την αγορά εργασίας τόσο για ανέργους όσο και για εργαζομένους. Η DEFOIN διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αποτελεσματιή διαχείρηση εκπαιδευτικών στρατηγικών, όπως επίσης και εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στην ανάγκη για σχεδιασμό, διαχείρηση και υλοποίηση συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.

DEFOIN διαθέτει ένα δίκτυο με πάνω από 180 συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά κέντρα της Ισπανίας.

Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι ένας τομέας συνεχώς μταβαλλόμενος, έτσι η DEFOIN, έχει αναπτύξει ένα τμήμα I+D+I, όπου όλο και περισσότερο προχωρημένο υλικό αναπτύσσεται και διαθέτουν μία από τις πιο αναβαθμισμένες πλατφόρμες e-learning.

TΗ DEFOIN έχει πιστοποιηθεί ως Γραφείο Ανεύρεσης Εργασίας και Διαμεσολαβητής στην Αγορά Εργασίας, καθώς βοηθά τους εργαζομένους να βρουν την κατάλληλη εργασία αλλά και τους εργοδότες ώστε να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους με τα κατάλληλα άτομα για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Ιστοσελίδα: www.defoin.es

MATERAHUB

Από το 2001, η MATERAHUB έχει δεσμευθεί να υποστηρίζει νέους οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες, κατά την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και κατά το εγχείρημα διόγκωσης της επιχείρησής τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αλλά και οι πρωτοβουλίες υποστήριξης start-up, είναι οι βασικές δραστηριότητες της MATERAHUB, ενώ εμπλουτίζεται με Ευρωπαικές συνεργείες και Ευρωπαικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ανάμεσα στα διάφορα οικονομικά πεδία, η MATERAHUB δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους τπολιτιστικούς τομείς όπως πολιτιστική κληρονομιά, φαγητό και τουρισμός. Ως μέλος διάφορων Ευρωπαικών δικτύων, η MATERAHUB πιστεύει σε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο, που βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, με πολύτιμο πολιτιστικό και κοινωνικό αντίκτυπο στις Ευρωπαικές στνεργασίες.  

Ιστοσελίδα: https://www.materahub.com

DANMAR COMPUTERS

Η DANMAR COMPUTERS, είναι μία ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Η DANMAR COMPUTERS έχει μεγάλη εμπειρία στο να αναπτύσει μοντέρνες ιστοσελίδες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, είναι ένας έμπειρος φορέας στην υλοποίηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων όπου διεξάγονται έρευνες και εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Μέσα σε 15 χρόνια, η DANMAR COMPUTERS έχει υλοποιήσει επιτυχώς πάνω από 50 έργα όπως Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress and Εrasmus+.

Σε πολλά από αυτά τα έργα, η DANMAR ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό στρατηγικών διάδοσης και δημοσιοποίησης των έργων. Επίσης, η DANMAR είναι ο σχεδιαστής και πάροχος της πλατφόρμας AdminProject (adminproject.eu), το διαδικτυακό σύστημα για τη διαχείρηση Ευρωπαικών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο εθνικό δίκτυο περιλαμβάνονται εκαπιδευτικοί και συμβουλευτικοί φορείς, πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ αλλά και ιδιωτικές εταιρείες. Το Διεθνές δίκτυο αποτελείται από εταίρους διαφόρων προφίλ, από κάθε πόλη της Ευρώπης. Η αποστολή της DANMAR είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης και η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση με τη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών.

Ιστοσελίδα: www.danmar-computers.com.pl

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA

Η AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA ιδρύθηκε το 1989 και είναι ένα από τα σημαντικότερα ΙΕΚ της Ελλάδας που παρέχει μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 4). Με εγκαταστάσεις μεγαλύτερες από 37.500 τετραγωνικά μέτρα στην Ελλάδα, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα υψηλού κύρους Campuses της χώρας.

Με 15,000+ μαθητές σε: μαθητές σε:

 • Αθήνα,
 • Πειραιά,
 • Θεσσαλονίκη,
 • Κρήτη,
 • Λάρισα.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αντιπροσωπεύει περίπου το 55% του συνολικού ιδιωτικού τομέα στα κέντρα εκπαίδευσης, όπου ετησίως 5000 μαθητές περίπου φοιτούν σε μία από τις 127 ειδικότητες που προσφέρονται.

Η ΑΚΜΗ, έχει πάνω από 40 χρόνια εμπειρία και καινοτομεί συνεχώς, ενώ είναι αναγνωρισμένη και από το Υπουργείο Εκπαίδευσης. Επίσης, προσφέρει καινοτόμα ευρωπαικά προγράμματα σπουδών, πάνω στις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ειδικότητες, προσφέροντας την ευκαιρία για παράλληλη απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εφαρμόζει την καινοτόμο χρήση των προσομοιωτών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Εξάλλου για αυτό της έχει απονεμηθεί το βραβείο «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» από το διεθνή φορέα PRAXIS MMT.

Ιστοσελίδα: www.iek-akmi.edu.gr

BOLU MILLI EGITIM MUDURLUGU

Η Διεύθυνση της Εθνικής Εκπαίδευσης δραστηριοποιείται υπο το πρίσμα του Τουρκικού Υπουργείου Εκπαίδευσης και παρέχει υπηρεσίες διοίκησης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης καθηγητών, υπαλλήλων και υποψηφίων εκπαιδευτικών και καθοδήγησης σε ιδρύματα που ανήκουν στο Υπουργείο. Κύρια τμήματα είναι: η Εκπαίδευση και Σχέσεις των μαθητών, Πληροφορική, Επιμόρφωση, Πολιτιστικά, Πολιτική Άμυνα, Προσχολική Αγωγή, Φυσική Αγωγή και Άθληση, Υποτροφίες, Επενδυτικός σχεδιαμός και Στατιστική, Εκπαιδευτικά Εργαλεία, Διοίκηση και Δημόσιες Σχέσεις. Σχολεία που υπόκεινται στη συγκεκριμένη διεύθυνση: 15 παιδικοί σταθμοί, 78 δημοτικά σχολεία, 84 γυμνάσια, 43 λύκεια με 48672 μαθητές και 4163 καθηγητές. Τα λύκεια της επαρχίας αποτελούνται από 12 Ανατολικά Λύκεια, 2 Φυσικής, 1 Κοινωνικών Σπουδών, 6 Θρησκευτικά και 22 Επαγγελματικά/Τεχνικά. Επίσης, υπάρχουν 9 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 2 ΙΕΚ.

Ιστοσελίδα: www.bolu.meb.gov.tr

Loading