BI-NEW

Building Inclusion through New Learning Methodology

O Projekcie

 

 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metodologii i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dla arytmetyki umysłowej przy użyciu liczydła. Korzystając z nich, trenerzy będą mogli ułatwić osiągnięcia uczniów w zakresie koncentracji, pamięci fotograficznej i umysłowej, oraz kreatywnego i analitycznego myślenia.

W ramach projektu opracowane zostaną następujące rezultaty:

  • Metodologia arytmetyki mentalnej (MMA) – obejmie wsparcie metodologiczne i wytyczne dla trenerów korzystających z liczydła jako narzędzia arytmetyki umysłowej, aby ułatwić rozwój intelektualny uczniów, co zaowocuje zachętą i motywacją do nauki. MMA będzie zawierać przydatne podejścia, techniki i dobre praktyki stosowane przez trenerów podczas pracy z uczniami. MMA zostanie opracowana dla trzech grup wiekowych – 6-7 lat, 8-16 lat i 16+, mając na uwadze specyfikę wiekową każdej grupy
  • Repozytorium z ćwiczeniami, narzędziami i materiałami do oceny arytmetyki mentalnej – będzie zawierało kilka kluczowych elementów – zestaw metod, materiałów i instrukcji
  • Portal Abacus z generatorem ćwiczeń – podstawową funkcją będzie tworzenie (generowanie) praktycznie nieograniczonej różnorodności ćwiczeń w czasie rzeczywistym. Będzie to wielowarstwowe przechowywanie wyników, dzięki czemu użytkownicy będą mogli skorzystać z ćwiczeń w dowolnym czasie.

 

Loading