Abacus Portal

Obecnie rozwój dzieci w kierunku informatycznym znacznie przewyższa ich wykształcenie w zakresie pisania i liczenia. Dzieci znacznie łatwiej i lepiej radzą sobie z różnymi portalami mobilnymi, które często są dla nich nieodpowiednie z punktu widzenia wychowawczego, estetycznego, a nawet moralnego. Portal Abacus z Generatorem Ćwiczeń ma na celu stworzenie bazy różnorodnych przykładów i ćwiczeń wzmacniających logiczne i twórcze myślenie, pamięć fotograficzną i mięśniową w radzeniu sobie z liczydłem, koncentracją i obserwacją.

Generator Ćwiczeń

Generator Ćwiczeń pozwala na tworzenie aktywności obejmujących różne operacje arytmetyczne z wymaganą liczba cyfr, do rozpoznania obrazków na fiszkach, do rozwiązywania logicznych problemów.

Otwórz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne to zbiór różnych materiałów referencyjnych, które pomogą Ci w zrozumieniu koncepcji wykorzystania liczydła do celów edukacyjnych i prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Otwórz

Baza danych

W bazie z ćwiczeniami można znaleźć różne narzędzia i materiały do oceny arytmetyki umysłowej zawierające kilka kluczowych elementów – zestaw metod, pudełko z materiałami, zestaw instrukcji do prawidłowego wykonania.

Otwórz

Loading