Abaküs portalı

Günümüzde, çocukların bilgi teknolojileri alanındaki gelişimleri almakta oldukları yazma ve hesaplama eğitiminden daha ileri seviyede.Çocuklar, eğitim, estetik ve hatta ahlaki açıdan zaman zaman kendileri için uygun olmayan mobil cihaz dostu farklı portalları çok daha kolay ve daha iyi anlıyor.Abaküs Portalı ve Alıştırma Üreteci; abaküs, konsantrasyon ve gözlem yapmak için gerekli olan mantıksal ve yaratıcı düşünceyi, fotoğrafik hafıza ve kas hafızasını geliştirmek için çeşitli örnekler ve alıştırmalardan oluşan bir havuz oluşturmayı amaçlar.

Alıştırma Üreteci

Alıştırma Üretici, istenen sayıda basamakla çeşitli aritmetik işlemleri içeren aktiviteler oluşturmanıza, flashcard/bilgi kardı görüntülerini tanımanıza ve mantıksal problemleri ve soruları çözmenize olanak tanır.

Open

Öğretici Materyaller

Öğretici materyaller, abaküsün öğrenme amacıyla kullanılması ve bu alanda eğitim verilmesi olgusunu anlamanıza yardımcı olacak çeşitli referans materyallerdir.

Open

Soru Havuzu

Alıştırma Havuzunda; yöntem seti, gerekli malzemelerin listesi ve doğru uygulama için bir dizi talimat gibi zihinsel aritmetik alanında çeşitli anahtar unsurlar içeren çeşitli araçlar ve değerlendirme materyalleri bulabilirsiniz.

Open

Loading