Ortaklar

KNOW AND CAN ASSOCIATION

KNOW AND CAN; 2007 yılında Sofya, Bulgaristan'da kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş, ulusal projeler ve Avrupa Birliği projeleri üzerinde çalışmakta ve yaygın ve informel eğitim ve öğretim alanında programlar, kurslar ve etkinlikler geliştirmektedir. Dernek, Avrupa Gönüllü Hizmet Merkezi olarak akredite edilmiştir.

TDerneğin temel amaçları şunlardır: Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sosyal ve vatandaşlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan özel programlar hazırlamak ve uygulamak; yaygın eğitimin geliştirilmesinde modern yöntem ve teknolojiler uygulamak ve yaygın eğitim alanında uzman yetiştirmek.

Derneğin ana faaliyetleri şunlardır: kendi projelerinin hazırlanması ve yönetimi; ulusal ve uluslararası proje ve programlara katılım; eğitim niteliği taşıyan etkinliklerin bölgesel, yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda uygulanmasında organizasyon ve işbirliği; yaygın eğitimin yaygınlaştırılması için fikir alışverişi ve iyi uygulamalar için sürekliliği olan seminerler, atölye çalışmaları, tartışmalar ve diğer etkinlikleri düzenlemek; eğitimde paydaş olan devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile temas ve işbirliği sağlamak; geleneksel olmayan eğitim alanında çalışan uzmanlar için eğitim kursları düzenlemek; kültürel turizm ve eğitim turizmi.

Know and Can Association çok sayıda yaygın eğitim kursu ve etkinliği gerçekleştirmektedir. Bu kursların ve etkinliklerin temel amacı, gençlerin niteliklerini geliştirmek, onların rekabetçi, bilinçli, başarılı ve önde olmalarına yardımcı olmak için bilgi sağlamak ve kişisel ve mesleki becerilerinin geliştirilmesidir.

Know and Can Association tarafından gerçekleştirilen etkinlikler gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlarken gençleri daha aktif ve faydalı bir yaşam sürdürmelerini konusunda da teşvik eder. Know and Can ekibi, gençlerden oluşan geniş bir kitleye ulaşma kapasitesine sahiptir, çünkü gençler, okullar, gençlerle çalışan STK'lar ve gençlik dernekleri ile birçok bağlantısı vardır.

Web sitesi: knowandcan.com

DEFOIN: KARİYER GELİŞTİRME VE ENTEGRASYON

DEFOIN, 2009 yılında istihdama yönelik eğitimi teşvik etmek ve hali hazırda işi olan veya işsiz işçilerin işe yerleştirilmesi fikriyle doğmuştur. DEFOIN, eğitim planlarının kapsamlı yönetimi konusunda geniş deneyime sahip olup, ayrıca işletmelere, çalışanlara ve işsizlere yönelik sürekli eğitim ve mesleki eğitim alanlarında tasarım, yönetim ve sunum ihtiyacına yönelik özel çözümler sunmaktadır.

DEFOIN tarafından yönetilen planlar hem çalışanlara hem de işsizlere yönelik eğitimler sunarken şirketlerin eğitim taleplerine de cevap vermektedir.

DEFOIN, ülke çapında dağılmış ve farklı profesyonel kurumların eğitimi kapsamında profesyonellik sertifikalarının verilmesine izin verecek şekilde akredite olmuş 180'den fazla işbirliği merkezi ağına sahiptir.

Eğitim sektörü sürekli değişmek olduğundan, DEFOIN daha fazla ve gelişmiş içeriğin üretildiği bir Ar-Ge departmanında da sahiptir. İçerik ve kişiselleştirme düzeyi ile ilgili ileri seviyede kontrol mkekanizmasına sahip, en gelişmiş e-öğrenme pazarlarından birine sahibiz.

DEFOIN, işçi arabuluculusu olarak, işçilere ve kullanıcılara işe uygun istihdam bulmak ve çalışan insanlara mesleki becerileri ve yeterlilik düzeyleri bakımından ihtiyaç ve gereksinimlerine en uygun eğitim ve işe yerleştirme imkanlarını sağlamak için İstihdam Ajansı tarafından yetkilendirilmiştir.

Web sitesi: www.defoin.es

MATERAHUB

Materahub 2001'den beri, gençlere ve girişimci olmak isteyen kişilere kendi becerilerini geliştirme ve işlerini hem ulusal hem de uluslararası alanda büyütme konusunda destek vermeye odaklanmıştır. 

Girişimcilik eğitimi ve iş kurmaya yönelik başlangıç desteği girişimleri, Avrupa ortaklığı ve AB tarafından finanse edilen programlar tarafından desteklenen Materahub'un temel faaliyetidir. Farklı ekonomik alanlar arasında Materahub, yaratıcı ve kültürel sektöre, dolayısıyla kültür, kültürel miras, yemek ve turizm ile ilgili her alana odaklanır. Birçok AB ağının üyesi olan Materahub, Avrupa işbirlikleri aracılığıyla değerli kültürel ve sosyal etkiye sahip sürdürülebilir kalkınmaya dayanan yenilikçi bir girişimci modele inanmaktadır. 

Web sitesi: https://www.materahub.com

DANMAR COMPUTERS

Danmar Computers Limited Şirketi, Bilgi Teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve bu alanda mesleki eğitim veren özel bir şirkettir. Danmar, eğitim amaçlı kullanılan modern Web ve mobil uygulamalar geliştirme konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Danmar ayrıca, şirketin Ar-Ge personelinin araştırma yaptığı ve çeşitli öğrenci profillerinin ihtiyaçlarına göre eğitimler hazırladığı Avrupa projeleri yürütme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Danmar, 15 yıl boyunca Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress ve son dönemde de Erasmus+ programları kapsamında 50'nin üzerinde projeyi başarıyla uygulamıştır.

Bu projelerin birçoğunda Danmar, yaygınlaştırma stratejilerini tasarlamaktan ve koordine etmekten sorumlu olmuştur. Danmar Computers, Avrupa projelerinin yönetimi için çevrimiçi sistem olan AdminProject portalının (adminproject.eu) geliştiricisi ve sağlayıcısıdır. Şirketin tüm faaliyetleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş ve köklü bir işbirliği ağına dayanmaktadır. Ulusal ağlar arasında eğitim ve danışmanlık kurumları, üniversiteler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör şirketleri bulunmaktadır. Uluslararası ağ, her Avrupa Birliği ülkesinden çeşitli profilden ortakları içerir. Şirketin misyonu, hayat boyu eğitimin teşvik edilmesi ve modern teknolojiyi kullanan herkes için eğitime eşit erişimin güvence altına alınmasıdır.

Web sitesi: www.danmar-computers.com.pl

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA 1989 yılında kurulmuş olup Yunanistan'da lise sonrası eğitim alanında önde gelen Mesleki Eğitim Enstitülerinden (ISCED 4) biridir. Ülkedeki en yüksek profilli Kampüslerden biri de dahil olmak üzere Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinde 37.500 m2'den fazla altyapıya sahiptir.

  • Atina,
  • Pire,
  • Selanik,
  • Crete,
  • Larissa’da

15.000'den fazla öğrenciyle AKMI S.A., Yunanistan'da yıllık yaklaşık yaklaşık toplam 5000 öğrencinin kaydolduğu ve 127 uzmanlık alanında eğitim sunan Mesleki Eğitim ve Öğretim sektörünün neredeyse% 55'ini temsil etmektedir.

40 yılı aşkın tecrübe ve sürekli yenilenme ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen statüyle AKMI SA, en dinamik şekilde gelişen uzmanlık alanlarında yenilikçi Avrupa kursları sunmakta ve bu kurslarda eş zamanlı uluslararası sertifikaların alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca Master derslerinin gözlemlenmesi, tanınan uzmanların derslere katılımı son teknoloji tesislerde ders sunumu, Yunan kültürü ile ilgili üstün başarı ve saygın eğitim programları ve stajyerlik olanakları da sunar.

AKMI SA, simülatörlerin eğitimde her seviyede yenilikçi kullanımını sağlayan ilk eğitim kurumudur. Bu nedenle AKMI, Uluslararası PRAXIS MMT tarafından "Eğitimde Yenilik Ödülü" nü kazanmıştır.

Web sitesi: www.iek-akmi.edu.gr

BOLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışmakta olup başlıca görevleri şunlardır: Yönetim Hizmetleri,Eğitim-Öğretim Hizmetleri Personel Hizmetleri Bütçe-Yatırım Hizmetleri Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri veTeftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri. Birimler arasında Özel Büro, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Din Öğretimi Hizmetleri Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Hukuk Hizmetleri Şubesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Şubesi, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şubesi, Ortaöğretim Hizmetleri Şubesi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, Temel Eğitim Hizmetleri Şubesi ve Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Şubesi bulunmaktadır.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak ve kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak ile görevlidir ve müdürlüğümüze bağlı 15 adet anaokulu, 78 adet ilkokul, 84 adet ortaokul , 43 adet meslek lisesi ve lise bulunmakta olup bu okullardaki toplam öğrenci sayısı 48672 ve öğretmen sayısı da 4163tür. Bu liseler arasında 12 adet Anadolu lisesi, 2 adet Fen lisesi, 1 adet sosyal bilimler lisesi, 6 adet İmam hatip lisesi ve 22 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi bulunmaktadır.

Web sitesi: www.bolu.meb.gov.tr

Loading